CV Jeppe Vangsgaard

Jeppe Vangsgaard
e-post, mobil +45 20 70 30 92

dk.linkedin.com/in/jeppevangsgaard
facebook.com/jeppe.vangsgaard

Virksomhedskonsulent og indehaver af saphiens a/s. Ekstern lektor ved Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet. Underviser og vejleder i marketing, strategi og ledelse til kandidatniveau.
saphiens a/s betjener kunder i hele Danmark med udgangspunkt i Aalborg og Vedbæk.
Født 8. august 1961 i Hjørring. Gift med Gitte V., adjunkt ved University College Nordjylland. Tre børn (født 1986, 1988 & 1992).

Dato for opdatering: 26. oktober 2018

Hovedbeskæftigelse:

Fra august 1999: Adm. direktør saphiens a/s (www.saphiens.com)

saphiens a/s beskæftiger sig med udvikling af strategi, ledelse og salgskompetence i virksomheder.

September 1997 til juli 1999: Salgschef og direktionsassistent, A/S Hygæa & Farver & Lakker

Strategiudvikling, analyse og tilpasning af detailsalg, joint venture implementering, key account management, sælgermotivation og -styring, analyser, udvikling af samar-bejdsaftaler med nøglekunder og -leverandører.
Fritstillet 1. juli 1999 i forbindelse med fusion af Hygæa og Tinby A/S til SP Group A/S, hvor Hygæa senere blev frasolgt.

Januar 1992 til august 1997: Adm. direktør, ADAC Laboratories A/S

Salg på verdensplan, organisering, motivering, international ledergruppe, koncernrapportering, Edb-implementering, amerikanske ledelsesprincipper, TQM. Jeg opsagde stillingen i forbindelse med ADAC Laboratories’s reorganisering af udviklingsaktiviteterne, der medførte fjernelse af karriereperspektivet for mig. Som ansvarlig for selskabet ændredes selskabet fra en opstartsvirksomhed til at være en virksomhed med global afsætning.

Februar 1990 til december 1992: Direktør (salg, økonomi, produktion) Provivo A/S

Provivo A/S ændrede navn fra primo 1992 til ADAC Laboratories A/S i forbindelse med overtagelse fra det amerikanske ADAC Laboratories Inc.
Salg og marketing, forretningsgange, optimering, effektivisering, træning, bestyrelse, virksomhedssalg

September 1988 til januar 1990: Salgschef, Provivo A/S

Produktudvikling, europæisk forhandlernet, marketing, internationalekontrakter

August 1987 til august 1988: Eksportchef Norden, Mekoprint A/S

Industrielle nøglekunder, agentstyring, strategisk planlægning

August 1986 til juli 1987: Salgsmedarbejder, Mekoprint A/S

Kundekontakt, kalkulation, produktion

Marts 1985 til februar 1986: Konsulent, Aalborg Værft A/S

Arbejdede deltid i finans- og regnskabsafdelingen med forretningsgange, arbejdsklima, organisationsudvikling og implementering af forandringer

Undervisning (deltidsbeskæftigelse):

Fra januar 2011: Medlem af censorkorpset

Videregående og mellemlange økonomiske uddannelser.

Fra februar 1994: Ekstern lektor, Aalborg Universitet, Institut for Økonomi og Ledelse

Undervisning og vejledning på cand. merc. studiet i afsætning, HD studiet i afsætning, HD studiet i organisation og ledelse, på HA-studiet, Master of Management of Technology (MMT), Master of Business Administration (MBA) og medicin med industriel specialisering.
Vejleder ved afgangsprojekter på Institut for Økonomi og Ledelse, Institut for Sundhedsvidenskab og -teknologi og Institut for Kommunikation.

September 1988 til januar 1994: Undervisningsassistent, Aalborg Universitet

HD 1. del (erhvervsøkonomi)
HD afsætning (industriel markedsføring, konkurrentadfærd, generel afsætningsøkonomi)

Uddannelse:

Fra 1986: Generel videreuddannelse

F.eks. februar 1995 til april 1995: TQM instruktøruddannelse, Center for Quality of Management Böblingen, Tyskland.
August 2002 certificering i Thomas International personprofilanalyse (DISC)

September 1984 til juni 1986, Cand.merc. (regnskab & økonomistyring)

International økonomistyring, produktionsstyring og -opfølgning, organisationsudvikling. Aalborg Universitet. Karakter gns. 9,5 (13-skala)

September 1984 til juni 1986, HD (afsætning)

Markedsføringsstrategi og –planlægning. Aalborg Universitet. Karakter gns. 9,6 (13-skala)

Februar 1983 til juni 1984: HA

Almen erhvervsøkonomi. Aalborg Universitet, Karakter gns. 10,5 (13-skala)

September 1980 til juni 1982: 1-4. semester A-ingeniør.

Grunduddannelse i matematik, fysik, statik, teknisk dokumentation og planlægning. Aalborg Universitet. Meritoverførsel efter 4. semester til HA-uddannelse.

August 1977 til juni 1980: Matematisk/fysisk student

Frederikshavn Gymnasium. Karakter gns. 9,8 (13-skala)

Bestyrelsesposter & tillidshverv:

Forlaget Edutasia A/S
Bestyrelsesformand (2007 -)

Nimand A/S
Bestyrelsesmedlem (2017 -)

Inelco Heaters A/S
Bestyrelsesmedlem (2016 -)

Industriprint A/S
Bestyrelsesmedlem (2010 -)

Vraa dampvaskeri A/S
Bestyrelsesmedlem (2013 -)

Vraa damp holding A/S
Bestyrelsesmedlem (2018 -)

saphiens a/s
Bestyrelsesmedlem (2000 -)

Carlo F. Christensen A/S
Bestyrelsesmedlem (2017 -)

Bleva A/S
Bestyrelsesmedlem (2018 -)

Spar Nord Bank
Medlem af bankrådet for storkundeafdelingen (2013 -)

Øvrige tillidsposter:

Lauritz Melchior International Singing Competition
Medlem af advisory board (2014 -)

Tidligere bestyrelsesposter:

Hasle Industries A/S
Bestyrelsesformand (2003 – 2018)

Aalborg Symfoniorkester
Bestyrelsesmedlem (2016 – 2017)

Danske Civiløkonomer
Hovedbestyrelsesmedlem (1985 – 1986)

Rosenmeier Electronics A/S og andre selskaber i gruppen
Bestyrelsesmedlem (1996 – 2006)

Noxitest Biomedical A/S
Bestyrelsesmedlem (2000 – 2003)

XDP A/S
Bestyrelsesmedlem (2006 – 2009)

Alte Finans A/S
Bestyrelsesmedlem (2007 – 2014)

Andet:

Medlem af VL-gruppe 8 (2001 -, formand 2003 – 2012)

Medlem af Aalborg Vestre Rotary Klub
Tidligere medlem af Round Table 42 (1991 – 2001, formand 1998 – 1999)

Udgav i april 2011 bogen Personligt salg, ISBN 978-87-994439-0-1, der bl.a. er indkøbt af en række danske biblioteker og anvendes af flere større danske virksomheder.
Bogen udkom i 2. udgave i efteråret 2014 (ISBN 978-87-994439-1-8) og i en engelsk version, Personal selling (ISBN 978-87-994439-2-5) i foråret 2015.

Fritid:

Sejlsport (Flipper, Laser, Spækhugger, Grinde, H-båd, ¼ ton, Drage, Star, Snipe; Sjælland Rundt (10x), Skaw Race (2x); tursejlads i Danmark, de svenske skærgårde og Kroatien)
Golf (Aalborg Golfklub)
Kajak (Aalborg Kajakklub, Tour de Gudenå Maraton (2x), DKF langtursnål i sølv)
Cykling (Team Rynkeby Nordjylland 2018-19)
Guitar  (western og spansk)